Standaard wordt bij op Linux gebaseerde one-X Portal for IP Office-servers gebruikgemaakt van toegewezen verificatie. Dat betekent dat de beheerrechten voor de portal worden toegewezen aan beveiligingsgebruikers die zijn geconfigureerd in de beveiligingsconfiguratie van de IP Office-service die op dezelfde server wordt uitgevoerd. Standaard is dat de gebruiker Administrator (beheerder), maar ook andere gebruikers van de service kunnen beheerderstoegang voor de portal krijgen. Indien toegewezen verificatie is uitgeschakeld, maakt de portal gebruik van het eigen lokale beheerdersaccount op dezelfde wijze als hieronder beschreven voor een Windows-server.

Windows-servers gebruiken een lokale beheerdersaccount Administrator die is opgeslagen in de eigen instellingen van de portal (of Superuser voor de AFA-menu's). Het standaardwachtwoord wordt gewijzigd door de installateur als onderdeel van het installatieproces.

Het onderstaande proces illustreert hoe portalbeheerrechten kunnen worden geconfigureerd voor extra beveiligingsservicegebruikers. Elke IP Office-servicegebruiker is een lid van een of meer rechtengroepen. Het zijn de instellingen voor de rechtengroep die bepalen wat de servicegebruiker kan doen, met inbegrip van het toegangsniveau op de one-X Portal for IP Office-server.

U kunt als volgt instellingen voor rechtengroepen bekijken en aanpassen:

1.Selecteer met behulp van IP Office Manager de optie Bestand | Geavanceerd | Beveiligingsinstellingen.

2.Selecteer het IP Office-systeem en klik op OK.

3.Voer de naam en het wachtwoord in voer toegang tot de beveiligingsinstellingen van het IP Office-systeem.

4.Selecteer manager_icon_rights_group Rechtengroepen.

5.Selecteer het tabblad Extern. Dit tabblad bevat instellingen voor het niveau van portaltoegang dat is toegestaan voor leden van de rechtengroep.

One-X Portal-beheerder
Toegang tot de menu's voor portalbeheer.

One-X Portal-superuser
Toegang tot de AFA-menu's van de portal.

6.Selecteer een specifieke rechtengroep in de lijst om te zien welk toegangsniveau de rechtengroep heeft.

7.Als u wijzigingen hebt doorgevoerd, klikt u op OK.

8.Klik op de icon save config om de wijzigingen op te slaan.

U kunt als volgt de lidmaatschappen tot rechtengroepen van een servicegebruiker wijzigen:

1.Selecteer met behulp van IP Office Manager de optie Bestand | Geavanceerd | Beveiligingsinstellingen.

2.Selecteer het IP Office-systeem en klik op OK.

3.Voer de naam en het wachtwoord in voer toegang tot de beveiligingsinstellingen van het IP Office-systeem.

4.Selecteer manager_icon_service_user Servicegebruikers.

5.Selecteer de servicegebruiker. De details tonen de rechtengroep waarvan die servicegebruiker een lid is.