Als u een enkel gadget wilt toevoegen, hebt u de URL van het gadget nodig. Zie De URL van een extern gadget ophalen - Voorbeeld voor meer informatie over het ophalen van de URL van het gadget.

Een extern gadget toevoegen:

1. Klik in het linker navigatievenster op Gadgetconfiguratie.

2. Klik op Lijst met externe gadgets.

3. Klik op Toevoegen. Het dialoogvenster Gadget toevoegen wordt geopend.

4. Geef de gadgetgegevens op (zie hieronder) en klik op Opslaan. Het systeem voegt het door u toegevoegde externe gadget toe aan de one-X Portal for IP Office-database.

Gadgetvelden

Veldnaam

Omschrijving

Gadgetnaam

De naam die u invoert in dit veld, wordt weergegeven op de titelbalk van het gadget. De naam van een gadget mag niet langer zijn dan 50 tekens.

URL gadget

Bevat de URL van het gadget. De opgegeven URL moet voldoen aan de standaard URL-specificaties van http://www.w3.org/Addressing/URL/url-spec.txt. Het systeem gebruikt de door u opgegeven URL om het gadget weer te geven.

Vertaalde gadgetnaam

De naam die u invoert in dit veld, wordt weergegeven op de titelbalk van het gadget. De gelokaliseerde naam wordt alleen weergegeven als de gebruiker van one-X Portal for IP Office een taal selecteert bij het inloggen.

Werkbalkpictogramlabel

De tekst die u invoert in dit veld, wordt op de werkbalk weergegeven als het label van het gadget. Als u geen tekst opgeeft, toont het systeem de hele naam van de gadget.

Tekst knopinfo werkbalkpictogram

De knopinfo die in dit veld wordt ingevoerd, wordt weergegeven als de gebruiker met de muisaanwijzer over het gadgetpictogram op de werkbalk beweegt.

Werkbalkpictogram

Het pictogram dat u in dit veld opgeeft, wordt weergegeven op de werkbalk. Zorg ervoor dat u alleen png-, gif- of jpeg-bestanden gebruikt met een afmeting 37*37 pixels en dat het bestand niet groter is dan 10 KB. Als u geen pictogram instelt, geeft het systeem de standaardafbeelding weer.

Werkbalkpictogram na muisklik

Wanneer er op het pictogram in de werkbalk wordt geklikt, geeft het systeem het pictogram weer dat u in dit veld hebt opgegeven. Zorg ervoor dat u alleen png-, gif- of jpeg-bestanden gebruikt met een afmeting 37*37 pixels en dat het bestand niet groter is dan 10 KB.

Ingeschakeld

Het systeem schakelt het gadget in voor alle gebruikers van one-X Portal for IP Office.

Hoogte gadget

Het systeem geeft de hoogte van het gadget weer zoals opgeven in dit veld. De hoogte van het gadgetvenster is in dit veld standaard ingesteld op 300 pixels. U kunt de hoogte van het gadgetvenster alleen instellen tijdens het toevoegen van het gadget. Zodra het gadget is toegevoegd, kan de hoogte niet meer worden aangepast.