Dit menu wordt gebruikt voor het aanmaken van back-upbestanden.

afa backup

Back-upnaam
Deze naam wordt gebruikt voor de back-up zipbestanden. De datum en het tijdstip van de back-up worden eveneens toegevoegd aan de bestandsnaam. Bijvoorbeeld, OneX-DB-Bkp-2010-08-03-11.33.25.zip.

Back-up maken naar
Deze instelling wordt gebruik om de bestemming van het back-upbestand te selecteren.

Lokale server
Als deze optie is geselecteerd, wordt het back-upbestand aangemaakt in de Back-upmap.

FTP
Als deze optie is geselecteerd, wordt het back-upbestand tijdelijk aangemaakt in de Back-upmap. Het wordt vervolgens naar het gespecificeerde FTP-serveradres gestuurd.

Lokale schijf
Als deze optie is geselecteerd, wordt het back-upbestand tijdelijk aangemaakt in de Back-upmap. Het wordt vervolgens aangeboden door de browser om te downloaden.

FTP-instellingen
De volgende instellingen worden gebruikt als de bestemming voor het back-upbestand ingesteld is op FTP.

Server IP-adres
Het adres, inclusief bestandspad, van de FTP-server.

Poort
De FTP-poort op de server. De normale standaard is poort 21.

Gebruikersnaam / Wachtwoord
De gebruikersnaam en het wachtwoord voor het openen van bestanden op de gespecificeerde FTP-server.

Back-up
Deze knop wordt gebruikt om een back-up te starten met behulp van de hoger vermelde instellingen.