Dit menu kan worden gebruikt om een lijst samen te stellen van clientversies die niet worden ondersteund door de portalserver. Dit gebeurt door de clientversie en -build toe te voegen aan de lijsten met gebokkeerde clients.

Geblokkeerde clients kunnen zich niet aanmelden. Clients die al zijn aangemeld blijven werken totdat zij zich afmelden.

Voor elke client kunnen maximaal 15 combinaties van versie en build worden geblokkeerd.

admin_config_block_versions

U kunt als volgt een nieuwe geblokkeerde client toevoegen:

1.Gebruik de vervolgkeuzelijst Client selecteren om de client te selecteren.

2.Voer de waarden in voor Clientversie en Clientbuild. Beide waarden moeten worden ingesteld.

3.Klik op Opslaan.

U kunt als volgt een geblokkeerde client verwijderen:

1.Klik op het pictogram met de X.