Het oproepenlogboek van de gebruiker dat wordt weergegeven door one-X Portal for IP Office wordt opgeslagen op het telefoonsysteem als onderdeel van de instellingen van de gebruiker. Er wordt maximaal 30 records opgeslagen, waarbij nieuwe records de oudere vervangen als de limiet is bereikt. Voor herhaalde oproepen of oproepen naar hetzelfde nummer wordt de bestaande record echter bijgewerkt en het aantal oproepen verhoogd.

Voor inkomende oproepen worden standaard alleen persoonlijke oproepen (niet oproepen naar een huntgroep) voor de gebruiker die zijn beantwoord door de gebruiker of die ergens onbeantwoord zijn gebleven opgenomen in het oproepenlogboek.

Gemiste oproepen
Oproepen die niet door de gebruiker worden beantwoord maar door voicemail of een ander toestel worden gewoonlijk niet geregistreerd als gemiste oproepen. Als u het registreren van gemiste oproepen wilt inschakelen, moet de systeeminstelling Gemiste oproepen registreren die zijn beantwoord bij dekking (Systeem | Telefonie | Gespreksrapport) zijn ingeschakeld in de configuratie van het IP Office-telefoonsysteem.

Gemiste oproepen voor huntgroepen
Standaard worden alleen oproepen voor huntgroepen geregistreerd die door de gebruiker zijn beantwoord. Als u het registreren van gemiste oproepen wilt inschakelen, moet de systeeminstelling Gemiste oproepen voor huntgroepen registreren eveneens zijn ingeschakeld in de configuratie van het IP Office-telefoonsysteem. De gebruiker moet tevens in de telefoonsystemen worden geconfigureerd met de huntgroepen waarvan het gespreksrapport gemiste oproepen kan bevatten (Gebruiker | Telefonie | Gespreksrapport).

Automatische verwijdering
Oude oproeprecords worden automatisch verwijderd als de capaciteit van het oproepenlogboek volledig wordt benut en een nieuwe oproeprecord moet worden toegevoegd. Bovendien kunt u via de configuratie van het telefoonsysteem het telefoonsysteem zodanig configureren dat logboekvermeldingen na een ingestelde periode worden verwijderd. Selecteer Vermeldingen verwijderen na (Gebruiker | Telefonie | Oproepenlogboek).

Gespreksgeschiedenis

Als u een telefoon uit de 1400-, 1600-, 9500- of 9600-serie gebruikt met een knop Gespreksrapport of Geschiedenis, wordt standaard hetzelfde gespreksrapport als op portaal op de telefoon getoond. U kunt vervolgens uw oproepenlogboek gebruiken en bewerken op de telefoon of vanuit one-X Portal for IP Office. De twee veranderen parallel.

Voor gebruikers die een ander type telefoon met een oproepenlogboek gebruiken, wordt het oproepenlogboek door de telefoon zelf opgeslagen en komt het dus mogelijk niet overeen met het oproepenlogboek in one-X Portal for IP Office. Gesprekken die bijvoorbeeld gevoerd worden met one-X Portal for IP Office, kunnen mogelijk niet in het oproepenlogboek van de telefoon verschijnen en omgekeerd.

In beide gevallen worden in het one-X Portal-oproepenlogboek niet meer dan 255 records weergegeven.