Deze menu's worden gebruikt om back-upbestanden te maken en de instellingen te herstellen vanuit een eerder back-upbestand.