Om veiligheidsredenen is de XMPP-beheerconsole niet standaard ingeschakeld. Als deze is ingeschakeld voor onderhoud of probleemoplossing, moet u de beheerconsole daarna weer uitschakelen.

De beheerconsole uitschakelen: (Linux)

1. Meld u aan als root-gebruiker.

2. Enter cd /opt/Avaya/oneXportal/openfire/bin

3. Typ het volgende in het scherm dat verschijnt: sh AdminConsoleManager.sh disable

4. Typ het volgende om de service opnieuw op te starten: service onexportal restart 

De beheerconsole uitschakelen: (Windows)

1. Ga naar de opdrachtprompt.

2.Ga naar het telefoonboek waarin one-X Portal for IP Office is geïnstalleerd, bijvoorbeeld cd C:\Program Files\Avaya\oneXportal .

Opmerking: Het installatiepad bij een 32-bits installatie wijkt af van dat bij een 64-bits installatie.

3. Enter cd \openfire\bin

4. Typ het volgende bij de opdrachtprompt: AdminConsoleManager.bat disable

5.Avaya one-X Portal opnieuw opstarten.