Wanneer u een gadget uitschakelt kunnen de gebruikers van one-X Portal for IP Office het gadget niet toevoegen aan het one-X Portal for IP Office-venster. Als u een gadget uitschakelt dat gebruikers al hebben toegevoegd aan hun one-X Portal for IP Office-venster, wordt dat gadget niet meer weergegeven wanneer de desbetreffende gebruikers de volgende keer inloggen.  

Een extern gadget uitschakelen:

1.Klik in het linker navigatievenster op Gadgetconfiguratie.

2.Klik op Lijst met externe gadgets.

3.Klik op Alles ophalen. Het systeem toont een overzicht van alle externe gadgets die beschikbaar zijn in het systeem.

4.Het gadget uitschakelen waarvan u niet wilt dat de gebruikers van one-X Portal for IP Office het toevoegen aan het one-X Portal for IP Office-venster.

5.Klik op Selectie plaatsen. Het systeem wijzigt de door u uitgeschakelde externe gadgets in de one-X Portal for IP Office-database.