U kunt de details van een gadget bewerken, zoals de naam van het gadget, de URL van het gadget, de tekst die verschijnt in de werkbalk, de knopinfo, het pictogram dat op de werkbalk wordt weergegeven en het pictogram dat wordt weergegeven na een muisklik.

Een extern gadget bewerken:

1.Klik in het linker navigatievenster op Gadgetconfiguratie.

2.Klik op Lijst met externe gadgets.

3.Klik op Alles ophalen. Het systeem toont een overzicht van alle externe gadgets die beschikbaar zijn in het systeem.

4.Klik op Bewerken om de details van het gadget te bewerken. Het dialoogvenster Gadget bewerken wordt weergegeven.

5.Zie Een extern gadget toevoegen voor details van de gadgetvelden. Voer de gewenste wijzigingen door en klik op Opslaan.

6.Klik op Selectie plaatsen. Het systeem voert de door u gemaakte wijzigingen door in de one-X Portal for IP Office-database.