Wanneer u een gadget inschakelt, kunnen alle gebruikers van one-X Portal for IP Office dit gadget toevoegen.

Een extern gadget inschakelen:

1. Klik in het linker navigatievenster op Gadgetconfiguratie.

2. Klik op Lijst externe gadgets.

3. Klik op Alles ophalen. Het systeem toont een overzicht van alle externe gadgets die beschikbaar zijn in het systeem.

4. Het gadget inschakelen dat de gebruikers van one-X Portal for IP Office kunnen toevoegen aan het one-X Portal for IP Office-venster.

5. Klik op Selectie plaatsen. Het systeem voert de door u ingeschakelde externe gadgets door in de one-X Portal for IP Office-database.