one-X Portal for IP Office kan geconfigureerd worden om samen te werken met de Exchange-server en gebruik te maken van agenda- en aanwezigheidsinformatie van de gebruikers. Alleen Microsoft Exchange Server 2007, 2010 en 2013 kunnen worden geconfigureerd met one-X Portal for IP Office.

Dit gedeelte biedt slechts een overzicht van de instellingen. Zie de handleiding "one-X Portal for IP Office implementeren" voor volledige details van de integratie van Microsoft Exchange-server.

IMexchangeservice

Exchange-services configureren:

1. Klik in het linker navigatievenster op Configuratie.

2. Klik op Exchange-service.

a.Typ AvayaAdmin bij Accountnaam Exchange-service. Deze naam moet hetzelfde zijn als het door u gemaakte AvayaAdmin-account op de Exchange-server.

b.Voer het wachtwoord van AvayaAdmin in bij Wachtwoord account Exchange-service.

c.Voer het IP-adres van de Exchange-service-host in bij Host Exchange-service.

d.Voer het poortnummer van de Exchange-service in bij Exchange-poortnummer.

e.Voer de domeinnaam van de proxyserver die wordt gebruikt voor verbinding met de Exchange-server in bij Proxyhost Exchange-service.

f.Voer het poortnummer van de proxyserver voor de Exchange-service in bij Exchange-proxypoort.

g.Stel een teste-mailadres in met behulp van een geldig e-mailadres.

3. Klik op Exchange-serviceconfiguratie valideren om na te gaan of de opgegeven Exchange-gegevens geldig zijn.

4. Klik op Opslaan.