De bestaande set externe gadgets in de one-X Portal for IP Office kan worden geëxporteerd als een configuratiebestand. Het configuratiebestand is in XML-indeling. Het configuratiebestand bevat informatie over de gadgetparameters. U kunt deze set gadgets aan de one-X Portal for IP Office van een andere gebruiker toevoegen door het opgeslagen configuratiebestand te importeren.

Een gadget van een externe leverancier exporteren:

1.Klik in het linker navigatievenster op Gadgetconfiguratie.

2.Klik op Externe gadgets exporteren.
ExpExtGad

3.Klik met de rechtermuisknop op de koppeling Gadgetconfiguratie.

4.Selecteer Opslaan als om het configuratiebestand op te slaan.