De portal bevat een component die fungeert als server voor IM/aanwezigheid. De server voor IM/aanwezigheid kan apart worden geconfigureerd. Zie Instant Messaging/Aanwezigheid.

admin_im_presence

De server voor IM/aanwezigheid configureren:

1.Klik op Configuratie en selecteer Server voor IM/aanwezigheid.

2.Selecteer de vereiste serverinstellingen:

Server-naar-serverfederatie
Indien deze optie is geselecteerd, kan de aanwezigheidsserver van de portal aanwezigheidsinformatie uitwisselen met andere aanwezigheidsservers.

Verbinding verbreken bij Niet-actief
Indien geselecteerd, worden verbindingen van server tot server verbroken bij inactiviteit gedurende de periode bij Time-out niet-actief.

Iedereen kan verbinding maken
Hiermee kan iedereen verbinding maken met IM-/aanwezigheidsservices.

Poortnummer
Dit is vast ingesteld op 5269.

Time-out niet-actief
Dit is time-out in seconden die wordt gebruikt voor Verbinding verbreken bij niet-Actief indien geselecteerd.

MyBuddy-gebruikersnaam
Dit veld is vast ingesteld op mybuddy. De waarde is wellicht nodig bij integratie van aanwezigheidsgegevedns met andere IM-/aanwezigheidsservices.

XMPP-domeinnaam
Hiermee wordt de DNS-domeinnaam ingesteld die wordt gebruikt voor IM-/aanwezigheidsfuncties:

De XMPP-domeinnaam moet een domeinnaam zijn die door het DNS kan worden herleid. U kunt op elk gewenst moment de XMPP-domeinnaam instellen. De domeinnaam moet bereikbaar zijn vanaf internet als u aanwezigheid wilt gebruiken buiten uw LAN, bijvoorbeeld met one-X Mobile.

Avaya adviseert u een gesplitst DNS te gebruiken zodat de servernaam buiten uw LAN wordt herleid tot het publieke IP-adres van het NAT of de firewall terwijl het binnen uw netwerk wordt herleid tot het particuliere IP-adres van de server op het LAN.

Als u geen herleidbare DNS-domeinnaam kunt instellen, kunt u het IP-adres van de one-X Portal for IP Office-server gebruiken voor alleen interne IM/aanwezigheid. In dit geval kan de one-X Portal for IP Office geen federatie aangaan met externe servers.

Bij Linux-servers (IP Office Server Edition, IP Office Application Server en Unified Communications Module) moet u de menu's voor Web Control van de server gebruiken om de netwerkinstellingen te configureren zodat de e-mailkoppeling voor automatische configuratie de FQDN gebruikt in plaats van het IP-adres van de server. Ga in Web Control naar Instellingen > Systeem > Hostnaam om de netwerkinstellingen te wijzigen. Als u de domeinnaam op een andere manier wijzigt, werken de e-mailkoppelingen mogelijk niet goed.

Dagen voor archivering van IM's
In dit veld staat hoe lang de server berichten in het IM-archief moet bewaren alvorens ze te verwijderen. De standaardinstelling is 182 dagen (6 maanden). Indien nodig kunt u IM-archivering uitschakelen via de XMPP-beheerconsole. De IM-/aanwezigheidsserver moet beschikbaar zijn (zie IM-/aanwezigeidsserverstatus) om deze instelling te wijzigen.  

3.Klik op Opslaan.