Het menu Componentstatus toont de laatst genoteerde statuswijzigingen van elke belangrijke component van de one-X Portal for IP Office-toepassing.

Voor Windows UCM-servers moet er een CSTA-providermaster plus 1 CSTA-provider zijn voor elk IP Office-systeem dat wordt ondersteund. Dit geldt tevens voor Linux-systemen die een IP Office Server Edition-netwerk ondersteunen maar geen gebruikmaken van de gecentraliseerde CTI-koppelingsmodus.

Voor een service in een IP Office Server Edition-netwerk en bij gebruik van de gecentraliseerde CTI-koppelingsmodus mag er maar één DMSL-provider zijn op het primaire IP Office-systeem. Er moet tevens één CSTA-provider voor het primaire IP Office-systeem zijn tenzij portaltolerantie wordt gebruikt. In dat geval is tevens een CSTA-provider voor het secundaire IP Office-systeem vereist.

Er moet één DSML LDAP-provider zijn als gebruik wordt gemaakt van LDAP.

component

De componentstatus bekijken:

1. Selecteer Gezondheid en vervolgens Componentstatus.

2. Klik op Alles ophalen om de statusrecords van de one-X Portal for IP Office-database op te vragen.

3. Blader doorheen de records met behulp van de paginaknoppen.

4. Via de optie Verwijderen wordt de statusrecord verwijderd. Het heeft geen impact op de component. De selectievakjes en Selectie verwijderen kunnen worden gebruikt om meerdere records te verwijderen.