Aan de hand van dit menu kunt u de gebruikersinformatie en systeemtelefoonboeken exporteren die worden gebruikt door de one-X Portal for IP Office-server voor bestanden met een .csv-indeling. De bestanden worden geëxporteerd naar de submap /bin van het toepassingstelefoonboek (standaard C:\Program Files (x86)\Avaya\onexportal\Tomcat\Server\/bin). Alle bestaande bestanden worden overschreven.

CSV

Exporteren:

1. Selecteer Configuratie en vervolgens CSV.

2. Klik op Configuratie exporteren.

3. Er worden twee bestanden gemaakt in de submap \bin van de toepassingsmap. Voor op Windows gebaseerde servers is dat standaard C:\Program Files (x86)\Avaya\onexportal\Tomcat\Server\\bin. Voor op Linux gebaseerde servers is dat standaard een pad dat vergelijkbaar is met /opt/Avaya/oneXportal/10.1.0_136//apache-tomcat/bin.

exportUser.csv

exportDirectoryEntry.csv