De hieronder getoonde instellingen zijn voor een telefoonboekprovider (IP-Office). Deze mogen enkel gewijzigd worden als u ervaring hebt bij de installatie en het gebruik van one-X Portal for IP Office.    

admin_provider_dsml

Als u een nieuwe telefoonboekprovider wilt toevoegen, gebruikt u de opties voor het toevoegen van een CSTA-provider. U kunt een bestaande provider bewerken door op het pictogram voor bewerken admin_provider_edit naast de desbetreffende vermelding te klikken.

Instellingen voor telefoonboekproviders

Alle wijzigingen in instellingen voor providers leiden ertoe dat u de portalservice opnieuw moet starten.

admin_provider_dsml_settings

IP-adres
Het IP-adres van het IP Office-systeem.

Gebruikersnaam
De naam van de TCPA-servicegebruiker die is geconfigureerd in de beveiligingsinstellingen van het IP Office-systeem. De standaardgebruiker is EnhTcpaService.

Wachtwoord
Het wachtwoord dat is ingesteld voor de TCPA-servicegebruiker.

Poortnummer
Het poortnummer waarop het IP Office-systeem verbindingen accepteert.

Time-out
De time-outwaarden tussen 30 en 600 seconden.

Beveiligde verbinding
Stel dit in om verbinding te maken met de telefoonboekservice van het telefoonsysteem.