Er wordt standaard een LDAP-provider aangemaakt tijdens de installatie, maar niet geconfigureerd voor verbinding met een LDAP-server (tenzij Geavanceerde installatie wordt geselecteerd en de LDAP-providerinstellingen worden gewijzigd). Het onderstaande proces wijzigt de LDAP-providerinstellingen om het gebruik van LDAP toe te staan.

Het LDAP-gebruik kan getest worden via de optie Telefoonboekintegratie | Zoekopdracht LDAP-telefoonboek in de beheerdermenu's.

In tegenstelling tot de LDAP-ondersteuning in de IP Office, importeert de one-X Portal for IP Office-server geen records van de LDAP-bron om deze vervolgens te gebruiken als een telefoonboek. Wanneer een one-X Portal for IP Office-gebruiker daarentegen tekens invoert in het tabblad Extern van het telefoonboekgadget, gebruikt de one-X Portal for IP Office-server de LDAP-broninstellingen om een live-zoekopdracht met de LDAP-bronrecords uit te voeren. De one-X Portal for IP Office-server hoeft daarom zijn LDAP-records niet regelmatig bij te werken.

Waarschuwing
Voor dit proces moet u de portalservice opnieuw opstarten om de wijzigingen van kracht te laten worden. Tijdens het opnieuw opstarten, is de portal mogelijk maximaal 15 minuten lang niet beschikbaar voor gebruikers.

Een extern LDAP-telefoonboek toevoegen:

1. Log in de beheerdermenu's in.

2. Selecteer Configuratie en vervolgens Providers.

3. In de vervolgkeuzelijst Providernaam selecteert u Telefoonboek (LDAP).

4. Klik op het pictogram admin_provider_edit naast de LDAP-provider.

5. Wijzig de gegevens voor een overeenkomst met de LDAP-serverbron die u wilt gebruiken.
admin_provider_ldap_settings

URL LDAP-server
De URL van de LDAP-telefoonboekbron, bijvoorbeeld ldap:\\ldap.example.com.

Gebruiker/Wachtwoord
De gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot de LDAP-server.

Base DN
Dit wordt ook de Zoekbasis genoemd. Het definieert welke reeds records de LDAP-bron moet gebruiken voor zoekopdrachten. De LDAP-serverbeheerder zal een geschikte reeks verstrekken, bijvoorbeeld ou=Users,dc=global,dc=example,ddc=com.

LDAP-veldtoewijzingen
De veldnamen (aan de linkerkant) zijn de velden die worden getoond in het one-X Portal for IP Office-telefoonboek. Voer de namen in van de overeenstemmende velden in de LDAP-bronrecords in.

6. Klik op Opslaan.

7. Start de Avaya one-X Portal-service opnieuw.