De one-X Portal for IP Office-server kan worden geconfigureerd om externe logtoepassingen verbinding tot stand te laten brengen met poort 4560 om logoutput te verzamelen. De output heeft een Log4j-opmaak. De beheerderinterface van de one-X Portal for IP Office-server bevat links naar de installatie van Apache Chainsaw.

Dit proces veronderstelt dat de pc waarvan het wordt uitgevoerd over een Internetverbinding beschikt. Indien dit niet het geval is, kan Apache Chainsaw worden gedownload en geïnstalleerd volgens de instructies op de Apache Chainsaw-website (http://logging.apache.org/chainsaw).

1. Selecteer Diagnose en vervolgens Logconfiguratie.
admin diagnostics logging configuration

2. Selecteer Logdoelen en controleer of Socket receiver is ingeschakeld.

3. Selecteer Logging Viewer.
loggingviewer

4. Klik op Start installatie van Apache Chainsaw door Java Web Start.

5. Het proces voor het downloaden en installeren van Chainsaw gebeurt grotendeels automatisch. Chainsaw wordt gestart. Als het bericht Waarschuwing: You have no Receivers defined... verschijnt, selecteer dan I'm fine thanks, don't worry en Don't show me this again en klik op OK.

6. Het deelvenster Receivers moet rechts zichtbaar zijn. Indien dit niet zo is, klikt u op de knop receiver icon in de bovenste werkbalk.
chainsaw01

7. Klik op het pictogram new receiver nieuwe receiver in het deelvenster Receivers en selecteer New SocketHubReceiver.
chainsaw02

8. Voer de gegevens voor de one-X Portal for IP Office-server in.
chainsaw03

host

Met dit veld wordt het adres van de one-X Portal for IP Office-server ingesteld. In het bovenstaande voorbeeld wordt chainsaw uitgevoerd op de one-X Portal for IP Office-server-pc.

name

Dit veld is enkel ter weergave. Voer een naam voor het receiver-item in Chainsaw in.

port

Stel dit in op 4560. Dit is de poort waarop one-X Portal for IP Office logrecords produceert voor verzameling door externe logtoepassingen.

reconnectionDelay

Met dit veld wort ingesteldn hoe lang (in milliseconden) de receiver moet wachten wanneer wordt vermoed dat de verbinding is verbroken voordat er wordt geprobeerd een nieuwe verbinding te maken.

threshold

Met dit veld wordt het minimale niveau van te ontvangen logberichten ingesteld op Alles of Uit.

9. Klik op OK nadat u de velden hebt ingevuld. Na een aantal seconden moet de receiver starten en verbinding maken met de one-X Portal for IP Office-server. Het proces verschijnt als loggebeurtenissen op het tabblad chainsaw-log. Na afloop zal de receiver als een nieuw tabblad worden weergegeven.
chainsaw04

10. Klik op het tabblad met de nieuwe receiver om de one-X Portal for IP Office-logrecords te bekijken.
chainsaw05

11. De navigatiestructuur aan de linkerkant kan worden gebruikt om de logweergave op een specifieke component van one-X Portal for IP Office-server te richten.
chainsaw08

12. Als u klikt op het pictogram receiver icon receiver, wordt het deelvenster receivers verborgen. Als u op het pictogram spyglass_icon klikt, wordt de navigatiestructuur verborgen.
chainsaw09