Deze optie toont u het systeemtelefoonboek zoals deze aan de one-X Portal for IP Office-gebruikers wordt getoond. U kunt het telefoonboek doorzoeken op dezelfde manier alsof u de one-X Portal for IP Office-client zou gebruiken.  

admin_system_directory

U kunt dit menu gebruiken om te controleren of het telefoonboek is zoals verwacht, met gebruikers, groepen en telefoonboekitems van elke IP Office die wordt ondersteund.

Opmerking: In het systeem worden geen huntgroepen weergegeven die zijn ingesteld als "Buiten telefoonboek" in de configuratie van het telefoonsysteem.

De one-X Portal for IP Office-server werkt circa elke 300 seconden de telefoonboekrecords voor systeem en individuele gebruikers bij. U kunt een update forceren met de optie Telefoonboeksynchronisatie.

one-X Portal for IP Office kan voor sommige contactpersonen in het telefoonboek de huidige status van de contactpersoon aangeven met behulp van verschillende pictogrammen. Voor contactpersonen met meerder telefoonnummers, wordt de status gebaseerd op die van het werknummer.

Status

Pictogram

Omschrijving

Beschikbaar

Available

De normale status voor een gebruiker toont dat hun werktoestel in gebruik is.

Bezet

offhook_small

De normale status voor een gebruiker toont dat het werktoestel momenteel in gesprek is.

Niet storen

onhook_dnd_small

De gebruiker heeft Niet storen ingesteld. Oproepen naar hen zullen naar de voicemail gaan als deze ingeschakeld is of anders een bezettoon krijgen tenzij de gebruiker in de lijst met uitzonderingen voor niet storen staat.

Afgemeld

loggedout

De gebruiker heeft zich afgemeld bij zijn telefoon. Oproepen naar hen zullen hoogstwaarschijnlijk naar voicemail gaan, indien beschikbaar.

Overig

status_unknown_small

Dit pictogram wordt gebruikt wanneer de status niet gekend is of niet gekend kan zijn, bv. externe nummers.

Belpatroon

ringing

Dit pictogram wordt gebruikt voor een interne contactpersoon die momenteel belt.

Contactpersonen voor de portal toevoegen en bewerken

U kunt het pictogram pa_add_to_contact gebruiken om een nieuwe contactpersoon in het systeemtelefoonboek toe te voegen. Houd er rekening mee dat contactpersonen die op die manier worden toegevoegd, alleen door one-X Portal for IP Office worden opgeslagen en alleen toegankelijk zijn voor gebruikers via one-X Portal for IP Office. Deze contactpersonen kunnen meerdere telefoonnummers en e-mailadressen geconfigureerd hebben, indien vereist.

U kunt contactpersonen die op deze manier zijn toegevoegd verwijderen door op de contactpersoon te klikken en het pictogram voor verwijderen delete te selecteren.