De onderstaande instellingen worden weergegeven voor een Telefonieprovider (CSTA). Deze mogen enkel gewijzigd worden als u ervaring hebt bij de installatie en het gebruik van one-X Portal for IP Office.

admin_provider_csta

Als u een nieuwe CSTA-provider wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. De providerinstellingen worden weergegeven. Overigens wordt bij het toevoegen van een nieuwe CSTA-provider tevens automatisch een nieuwe DMSL-provider op hetzelfde adres toegevoegd. Het toevoegen van een nieuwe provider is alleen nodig in netwerken waarin geen gebruik wordt gemaakt van gecentraliseerde configuratie.

Klik op het pictogram voor bewerken admin_provider_edit naast de desbetreffende vermelding om een bestaande CSTA-provider te bewerken. De providerinstellingen worden weergegeven. Instellingen voor

CSTA-provider toevoegen

Alle wijzigingen in instellingen voor providers leiden ertoe dat u de portalservice opnieuw moet starten.

admin_provider_csta_settings

IP-adres
Het IP-adres van het IP Office-systeem.

Gebruikersnaam
De naam van de TCPA-servicegebruiker die is geconfigureerd in de beveiligingsinstellingen van het IP Office-systeem. De standaardgebruiker is EnhTcpaService.

Wachtwoord
Het wachtwoord dat is ingesteld voor de TCPA-servicegebruiker.