Voor IP Office Release 10 en hoger wordt de portalservice tevens standaard op de secundaire server van IP Office Server Edition geïnstalleerd. Hierdoor kan die secundaire server als de portalserver voor gebruikers fungeren als, om welke reden dan ook, de primaire server niet beschikbaar is.

Portaltolerantie wordt ondersteund in de modus IP Office Server Edition selecteren. Portaltolerantie kan ook worden geconfigureerd bij gebruik van een IP Office Application Server in plaats van de portalservice van de primaire of secundaire server.

Op bestaande systemen zonder Select-modus die zijn overgeschakeld naar de IP Office Server Edition selecteren-modus moeten mogelijk de portalservices opnieuw worden gestart voordat de tolerantie-instellingen beschikbaar komen. Daarnaast kan het ook nodig zijn de portalservices opnieuw te starten nadat portaltolerantie is geconfigureerd in de IP Officesysteemconfiguratie.

Tolerantie wordt alleen ondersteund tussen primaire en secundaire servers met dezelfde portalsoftwareversie.

Tijdens normaal bedrijf (beide servers zijn actief en verbonden), worden de wijzigingen die door gebruikers en beheerders zijn aangebracht op de primaire server, automatisch gesynchroniseerd met de secundaire server. Wanneer er sprake is van tolerantie, worden de wijzigingen die zijn aanbracht op een van beide servers, niet gesynchroniseerd. Mogelijk gaan ze verloren wanneer de servers weer normaal functioneren.

Geplande vergaderingen vormen momenteel een uitzondering op het bovenstaande. Vergaderingen die zijn gepland op de primaire server vinden niet plaats bij uitvoering in failover-modus. Vergaderingen die zijn gepland op de secundaire server gaat verloren als failback plaatsvindt.

Binnen de platformweergave (paneel voor webbesturing) van elke server:

wordt de actieve portalserver weergegeven als 'Beschikbaar' (een groen pictogram).

wordt de passieve portalserver weergegeven als 'Bezig met starten' (een geel pictogram).

Portalclienttoepassingen zoals one-X Portal Call Assistant worden niet automatisch omgeleid. De gebruiker moet het adres van de secundaire server invoeren om zich aan te melden.

Als portaltolerantie is geconfigureerd:

Bij storing aan portalservice van primaire server
Als de portalservice van de primaire server om welke reden dan ook stopt, komt automatisch de portalservice op de secundaire server beschikbaar.

Gebruikers die waren aangemeld bij de portal op de primaire server, kunnen zich weer aanmelden op de secundaire server.

Als de primaire IP Office-service nog actief is, worden de bijbehorende portalgebruikers automatisch doorverwezen.

Als de gebruiker de secundaire portalserver niet eerder heeft geopend, moet deze mogelijk akkoord gaan met het beveiligingscertificaat, of een uitzondering aanmaken waardoor het automatisch opnieuw verbinding maken wordt onderbroken.

Hetzelfde is van toepassing op gebruikers die waren aangemeld bij één van de portalclients, zoals de Outlook-invoegtoepassing.

Nieuwe gebruikers die zich willen aanmelden, moeten het adres van de secundaire server gebruiken.

Bij storing aan IP Office-service op primaire server:
Als de IP Office-service van de primaire server om welke reden dan ook stopt, worden de portalservices automatisch overgedragen aan de secundaire server zoals hierboven beschreven.

Als de IP Office-kern niet actief is, kunnen de gebruikers van die IP Office-kern hun persoonlijke contactpersonen niet bijwerken of verwijderen via de portaltelefoonboekgadget.

Bij een netwerkstoring:
Als de netwerkverbinding tussen de primaire en secundaire server om welke reden dan ook verbroken wordt, worden beide portalservers actief en kan er hierbij worden aangemeld. Ook nu worden gebruikers- en beheerderswijzigingen op de secundaire portalserver niet naar de primaire server gekoppeld bij herstel van de netwerkverbinding. Dit wordt de "zelfstandige modus" genoemd.

Bij herstel van de portalservice op de primaire server:
Als de portalservice van de primaire server weer beschikbaar komt, stopt de portalservice op de secundaire server met het ondersteunen van aanmeldingen.

Gebruikers die waren aangemeld bij de portalservice op de secundaire server worden automatisch omgeleid voor hernieuwde aanmelding bij de primaire server.

Gebruikers die waren aangemeld bij een van de portalclients, zoals de Outlook-invoegtoepassing, worden automatisch met de primaire server verbonden.

Nieuwe gebruikers die zich willen aanmelden worden omgeleid naar de primaire server.

Bij herstel van de IP Office-service op de secundaire server:
Als de IP Office-service van de primaire server weer beschikbaar komt, wordt ondersteuning van de portalservice eveneens teruggegeven aan de primaire server zoals hierboven beschreven.

 

U kunt als volgt tolerantie configureren:

1.Gecentraliseerde CTI-koppelingsmodus inschakelen
Beide portalservers moeten worden ingesteld op het gebruik van de gecentraliseerde CTI-koppelingsmodus. Dat is de standaard voor een nieuwe installatie maar moet handmatig worden ingeschakeld voor bestaande systemen die een upgrade naar IP Office Release 10 of hoger hebben doorgevoerd.

a.De gecentraliseerde CTI-koppelingsmodus wordt ingeschakeld via het menu Centrale CTI-koppeling.

b.Als de instelling worden gewijzigd, moet de portalservice opnieuw worden gestart om de wijzigingen van kracht te laten worden.

c.De instelling moet worden ingeschakeld op zowel de primaire als de secundaire server.

2.Tolerantie van portalserver inschakelen
De primaire portalserver moet worden geconfigureerd voor tolerantie via de menu's voor Configuratie van tolerantie.

3.De portalservices opnieuw starten
Als wijzigingen zijn aangebracht tijdens de bovengenoemde stappen.

4.Portalback-ups inschakelen op netwerktransmissielijnen
De optie voor portalback-ups moet zijn ingeschakeld voor SCN-transmissielijnen tussen de primaire en secundaire IP Office-servers.

a.Laad met behulp van IP Office Manager de configuratie vanuit de IP Office-systemen van IP Office Server Edition.

b.Zoek in de instellingen van het primaire systeem naar de IP Office-lijn van het primaire naar het secundaire IP Office-systeem.

c.Controleer op het tabblad Lijn, in de SCN-tolerantieopties, of Ondersteunt tolerantie en Maakt back-up van mijn one-X Portal zijn ingeschakeld.

d.Sla de configuratiewijzigingen op.