Dit menu is beschikbaar in Linux-portalservers die ondersteuning bieden voor een IP Office Server Edition selecteren-netwerk. Het biedt aanvullende instellingen voor de portalserver die nodig zijn om deel te nemen aan tolerantie voor portalservers. Zie Tolerantie.

Op bestaande systemen zonder Select-modus die zijn overgeschakeld naar de IP Office Server Edition selecteren-modus moeten mogelijk de portalservices opnieuw worden gestart voordat de tolerantie-instellingen beschikbaar komen. Daarnaast kan het ook nodig zijn de portalservices opnieuw te starten nadat portaltolerantie is geconfigureerd in de IP Officesysteemconfiguratie.

Primaire serverinstellingen

De instellingen die worden weergegeven op de primaire server zijn:

config_resiliency

Failover
Selecteer of de server failover moet ondersteunen. Als deze optie is ingeschakeld, moet de domeinnaam van de secundaire portalserver worden ingesteld in het formulier Naam van hostdomein.

Nu failover
Dit besturingselement kan worden gebruikt om handmatig het failoverproces te starten.

Detectietijd voor failover
Hiermee wordt de tijd in minuten ingesteld voordat failover optreedt als potentiële problemen worden gedetecteerd. Bij de standaardoptie (3 minuten) wordt het starten van failover door normale herstarts van services bij onderhoud gestopt.

Failback
Hiermee wordt ingesteld of het failbackproces automatisch moet worden gestart indien mogelijk. Als deze optie is ingesteld op handmatig, is een herstart van de portalservices vereist om failback te voltooien.

Instellingen voor toepassingsserver

De instellingen worden ook weergegeven in een toepassingsserver. Wanneer die server wordt gebruikt in een IP Office Server Edition selecteren-netwerk, kan deze worden gebruikt als portalserver voor de primaire of secundaire server, waardoor de ingebedde portalservice van die server wordt vervangen.

apps_resiliency

Tolerantie inschakelen
Indien geselecteerd, wordt portaltolerantie ingeschakeld en worden de aanvullende velden weergegeven die zijn vereist om de adressen van de andere servers in de tolerantieset-up en de rol van de servers te op te geven. Als tolerantie niet is ingeschakeld, wordt de portalservice op de secundaire server automatisch gestopt en kan deze niet handmatig opnieuw worden gestart.

Deze one-X Portal:
Definieer de rol van deze server.

Primair
Selecteer deze optie als de server zal worden gebruikt als de primaire portalserver.

Secundair
Selecteer deze optie als de server zal worden gebruikt als de back-up-/fallbackportalserver wanneer de primaire portal niet beschikbaar is.

FQDN-/IP-adres
Gebruik deze tabel om de volledig gekwalificeerde domeinnamen of IP-adressen in te voeren van alle portals en IP Office-servers in de tolerantieset.