Dit menu wordt gebruikt om een eerder back-upbestand te selecteren en dat bestand vervolgens te gebruiken voor een herstelbewerking. Voordat dat het herstel plaatsvindt, wordt een back-up van de huidige configuratie gemaakt en opgeslagen in de Back-upmap voor gebruik met de functie Laatste herstelling ongedaan maken. Herstellen wordt enkel ondersteund vanuit een back-up van dezelfde one-X Portal for IP Office-versie.

afa restore

Herstellen van
Deze instelling wordt gebruikt om de bestemming te selecteren van waar het eerdere back-upbestand moet worden geselecteerd.

Lokale server
Als deze optie is geselecteerd, wordt het back-upbestand voor herstelling geselecteerd uit de geconfigureerde Back-upmap.

FTP
Als deze optie is geselecteerd, wordt het back-upbestand voor herstelling geselecteerd van het gespecificeerde FTP-serveradres.

Lokale schijf
Als deze optie is geselecteerd, wordt het back-upbestand voor herstelling geselecteerd aan de hand van een bestandsbladermenu om een bestand op de browser pc te lokaliseren.

FTP-instellingen
De volgende instellingen worden gebruikt als de bestemming voor het back-upbestand ingesteld is op FTP.

Server IP-adres
Het adres, inclusief bestandspad, van de FTP-server.

Poort
De FTP-poort op de server. De normale standaard is poort 21.

Gebruikersnaam / Wachtwoord
De gebruikersnaam en het wachtwoord voor het openen van bestanden op de gespecificeerde FTP-server.

Beschikbare back-ups tonen
Deze knop wordt getoond wanneer de optie Herstellen van is ingesteld op Lokale server of FTP. Wanneer deze optie wordt aangeklikt, wordt een lijst met beschikbare back-upbestanden op de geselecteerde locatie getoond. Selecteer een bestand en klik op Herstellen om het herstelproces te starten.
afa available backups

Bestand kiezen
Deze knop is beschikbaar wanneer de optie Herstellen van is ingesteld op Lokale schijf. Zo kunt u bladeren naar een back-upbestand op de browser-pc.
afa chose file