Het menu Configuratie | Hostdomeinnaam wordt gebruikt om de domeinnaam in te stellen die wordt gebruikt voor toegang tot de portalservices en voor contact tussen portalservers. Het aantal domeinnamen dat is vereist, hangt af van het type portalserver.

De domeinnaam wordt ook gebruikt om de onlinesamenwerkingsservice-URL in te stellen. De onlinesamenwerkings-URL wordt standaard gebruikt voor uitnodigingen voor vergaderingen bij het plannen van een vergadering.

Als de domeinnamen worden gewijzigd, moet de portalservice opnieuw worden gestart om de wijzigingen van kracht te laten worden.

admin_host_domain_name