Uitsluitend weergegeven voor op Windows gebaseerde portalservers. Voor op Linux gebaseerde servers wordt Syslog-rapportage beheerd via de menu's van IP Office Web Manager van de server.

Dit menu maakt inschakeling van Syslog-rapportage mogelijk. De server ondersteunt rapportage van:

Gebruikers- en beheerdersaanmeldingen, met inbegrip van mislukte aanmeldingspogingen.

Het aantal keren dat de OpenFire-component die wordt gebruikt door de portaltoepassing is gestart en gestopt.

portal_syslog

Syslog op afstand inschakelen
Als deze optie is geselecteerd, wordt het verzenden van Syslog-rapporten mogelijk naar de externe server waarvoor de details zijn opgegeven.

IP-adres voor Syslog-server
Stel het doel-IP-adres of de domeinnaam in van de server die Syslog-rapporten kan ontvangen.

UDP-poort voor Syslog-server
Stel de poort in waarop de externe server luistert of er Syslog-rapporten zijn.