Dit menu geeft een overzicht van het eerdere gebruik van de Superuser-menu's. Het maakt het terugdraaien van de laatste eerdere herstelbewerking mogelijk.

afa system status

Laatste back-up genomen
Dit onderdeel geeft details over de laatste back-up die is genomen met behulp van het Back-upmenu. De naam van het back-upbestand zal een zipbestand zijn dat de Back-upnaam plus het tijdstip van de back-up heeft gekregen. Bijvoorbeeld, OneX-DB-Bkp-2010-08-03-11.33.25.zip.

Laatste uitgevoerde herstelling
Dit onderdeel geeft informatie over de laatste herstelbewerking. Het tijdstip en de datum van de herstelling worden getoond en de naam van het bestand wordt gebruikt voor die bewerking. De controlefunctie 'Laatste herstelling ongedaan maken' kan worden gebruikt om de herstelbewerking terug te draaien.

Totale ruimte op lokale server
Toont een benadering van de schijfruimte op de one-X Portal for IP Office-server.

Vrije ruimte op lokale server
Toont een benadering van de vrije schijfruimte op de one-X Portal for IP Office-server.