Twee IP Office-gebruikers kunnen elkaars aanwezigheidsstatus alleen zien en kunnen alleen met elkaar chatten als ze lid zijn van dezelfde XMPP-groep in de IP Office-systeemconfiguratie. Elke gebruiker kan lid zijn van één of meer XMPP-groepen.

Als er een nieuwe IP Office-gebruiker wordt toegevoegd als één actie (gebruiker toevoegen, nieuwe gebruiker toevoegen aan XMPP-groep, configuratie opslaan), wordt de gebruiker niet weergegeven in de portalweergave van de XMPP-groep. De oplossing is dan om verdere XMPP-groepsconfiguratiewijzigingen aan te brengen of om de portalservice opnieuw op te starten.

Om dit te voorkomen, slaat u de configuratie op na elke actie (gebruiker toevoegen, configuratie opslaan, nieuwe gebruiker toevoegen aan XMPP-groep, configuratie opslaan).