Als u uitgaande oproepen wilt routeren, moet u kiesregels configureren. Het systeem past de kiesregels automatisch toe als u een oproep opzet met Avaya IP Office Plug-in.

Veld

Omschrijving

Het te bellen nummer heeft een buitenlijn nodig

Het voorvoegsel dat moet worden toegevoegd aan uitgaande externe oproepen.

Uw landcode

De landcode van uw land.

Uw netnummer

Het netnummer of kengetal van het IP Office-systeem.

Hoofdvoorvoegsel van PBX

Het hoofdvoorvoegsel van het PBX van de telefoonserver.

Nummer voor interlokaal bellen

De cijfers die aangeven dat het gekozen nummer een interlokaal nummer is.

Nummer voor internationaal bellen

De cijfers die aangeven dat het gekozen nummer een internationaal telefoonnummer is.

Lengte intern toestelnummer

Het aantal cijfers voor interne toestelnummers.

Lengte nationaal telefoonnummer (inclusief netnummer)

Het aantal cijfers, inclusief netnummer of kengetal, voor een nationale oproep. Bij meerdere vermeldingen moet een komma als scheidingsteken tussen de vermeldingen worden gebruikt.

Netnummer verwijderen bij lokale oproepen

Als dit wordt geselecteerd, verwijdert het systeem het netnummer/kengetal als u een lokale oproep wilt voeren. Dit veld is alleen beschikbaar als u een netnummer/kengetal hebt ingesteld.

Kiesregels configureren:

1.Klik in de rechterbovenhoek van de invoegtoepassing op plugin_set. Klik op Instellingen.

2.Klik in het linkernavigatievenster van het dialoogvenster Algemene instellingen op Kiesregels.

3.Stel in het dialoogvenster Kiesregels de kiesregels in.

4.Klik op OK nadat u de kiesregels hebt ingesteld.