Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

> Voicemail

Een beller aan uw persoonlijke telefoonboek toevoegen

Schuiven Vorige Omhoog Volgende Meer

U kunt de gegevens van een beller die u een voicemailbericht heeft achtergelaten, toevoegen aan uw persoonlijke telefoonboek.

Een beller die een bericht op voicemail heeft achtergelaten toevoegen aan uw persoonlijke telefoonboek:

1.Klik op Start.

2.Bekijk het messagesHead berichtengadget.

3.Klik op het pictogram Toevoegen pa_add_to_contact naast de berichtgegevens.

a.Geef in het venster Nieuwe contactpersoon toevoegen de gegevens van de contactpersoon op.

Als Telefoon werk overeenkomt met het toestelnummer van een gebruiker van het telefoonsysteem, wordt in het telefoonboek de gebruikersstatus van de gebruiker weergegeven. Dit is van toepassing zelfs als er momenteel een ander nummer als de primaire telefoon is geselecteerd.

U kunt de groeplijst gebruiken om te selecteren op welke van uw persoonlijke contacttabbladen de contactpersoon moet worden weergegeven.

U kunt het Gmail-adres en het OCS-adres Office Communications Server van de contactpersoon opgeven. Als u de adressen hebt ingevoerd, kunt u een e-mail verzenden of een chat opzetten vanuit het one-X Portal-telefoonboek.

b.Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022