U kunt de gegevens van een beller die u een voicemailbericht heeft achtergelaten, toevoegen aan uw persoonlijke telefoonboek.

1.Klik op het tabblad OLmessages Spraakberichten.

2.Klik op het pictogram Toevoegen OLaddpersonalcontact naast de berichtgegevens.

a.Geef in het venster Contactgegevens de gegevens van de contactpersoon op.

Als Telefoon werk overeenkomt met het toestelnummer van een gebruiker van het telefoonsysteem, wordt in het telefoonboek de gebruikersstatus van de gebruiker weergegeven. Dit is van toepassing zelfs als er momenteel een ander nummer als de primaire telefoon is geselecteerd.

U kunt de Groep selecteren waarin de persoonlijke contactpersoon moet worden weergegeven.

U kunt het gmail-adres van de contactpersoon toevoegen. Als u de adressen hebt ingevoerd, kunt u een e-mail verzenden of een chat opzetten vanuit het Avaya IP Office Plug-in -telefoonboek.

b.Klik op Toevoegen als u klaar bent.