U kunt tot vijf groepen toevoegen in uw persoonlijke telefoonboek naast de standaardgroep Alle. Een persoonlijke contactpersoon kan in meer dan één groep worden opgenomen.

Selecteer tijdens het bewerken van de persoonlijke contactpersoon de groep waarin de persoonlijke contactpersoon moet worden vermeld.

Opmerking: U kunt geen groep met de naam Outlook toevoegen aan, hernoemen in of verwijderen uit de groep persoonlijke contactpersonen. Zie voor meer informatie Outlook-groep en Contactpersonen in Outlook synchroniseren.

Een groep met persoonlijke contactpersonen toevoegen:

1.Selecteer het tabblad Persoonlijk in het directoryHead telefoonboekgadget.

2.Klik op het pictogram icon_add_tab Toevoegen.
add directory group modal

3.Voer een naam in voor het nieuwe tabblad.

4.Klik op Toevoegen. Er wordt een nieuw tabblad weergegeven in het persoonlijke telefoonboek.

De naam van een groep wijzigen:

1.Selecteer de groep in het persoonlijke telefoonboek.

2.Klik op groupEdit bewerken. Het dialoogvenster Groep bewerken wordt weergegeven.

3.Typ de nieuwe naam in het tekstvak.

4.Klik op Wijzigen.

Een groep verwijderen:

1.Selecteer de groep op het tabblad van het persoonlijke telefoonboek.

2.Klik opgroupDelete Verwijderen.

3.Klik op Ja om te bevestigen dat u de groep wilt verwijderen.