U kunt tot vijf groepen toevoegen in uw persoonlijke telefoonboek naast de standaardgroep Alle. Een persoonlijke contactpersoon kan in meer dan één groep worden opgenomen.

Opmerking: U kunt geen groep met de naam Outlook toevoegen aan, hernoemen in of verwijderen uit de groep persoonlijke contactpersonen. Zie voor meer informatie Outlook-groep en Contactpersonen in Outlook synchroniseren.

Een groep met persoonlijke contactpersonen toevoegen

1.Selecteer de persoonlijke contactpersonen in het tabblad Telefoonboek .

2.Klik op plug_in_icon_add_group Groep toevoegen.
add group

3.Voer een naam in voor het nieuwe tabblad.

4.Klik op Toevoegen. Er wordt een nieuw tabblad weergegeven in het persoonlijke telefoonboek.

De naam van een groep wijzigen

1.Selecteer de groep in het persoonlijke telefoonboek.

2.Klik op plug_in_icon_edit_group Groep bewerken.

3.Typ de nieuwe naam in het tekstvak.

4.Klik op Bijwerken.

Een groep verwijderen

1.Selecteer de groep in het persoonlijke telefoonboek.

2.Klik op plug_in_icon_delete_group Groep verwijderen.