Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Naast de drie standaardprofielen, kunt u vier extra profielen toevoegen.

Een nieuw profiel toevoegen:

1.Selecteer op het tabblad Configureren de optie Profielen. De lijst met profielen wordt weergegeven.

2.Klik op Een nieuwe profieldefinitie toevoegen.

3.Voer een naam voor het profiel in.

4.Stel de verschillende beschikbare instellingen voor uw profielen in.

5.Wanneer u het profiel naar wens hebt ingesteld, klikt u op OK.

6.Klik op Opslaan.

Opmerking: U kunt standaardprofielen niet verwijderen, u kunt ze alleen bewerken. U kunt de door u toegevoegde extra profielen wel bewerken en verwijderen.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022