Aan een oproep kan een accountcode worden gekoppeld. Die accountcode wordt vervolgens in de uitvoer van het oproepenlogboek opgenomen door het telefoonsysteem aan het einde van de oproep en kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld facturering van oproepen.

De one-X Portal stelt u in staat een accountcode toe te voegen bij het plaatsen of doorverbinden van een oproep. De accountcode die momenteel aan een oproep is gekoppeld wordt weergegeven in de oproepdetails. Via de portal kunt u een accountcode toevoegen aan de huidige verbonden oproep of de bestaande accountcode van de oproep wijzigen.

Een accountcode toevoegen aan een oproep:

1.Klik in de weergave met gesprekdetails op het pictogram icon_add_account_code.

2.Voer de accountcode voor de oproep in.
account_code

3.Klik op OK.

Als de accountcode niet overeenkomt met een geldige code in het telefoonsysteem, wordt in het menu het symbool ! weergegeven. Klik op Annuleren of voer een geldige accountcode in.

Als de accountcode geldig is, wordt deze toegevoegd aan de oproepdetails.