Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

> Telefoonboeken

Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan het persoonlijk telefoonboek

Schuiven Vorige Omhoog Volgende Meer

U kunt een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de persoonlijke telefoonboek. U kunt ook gegevens van een beller vanuit een voicemailbericht, de gespreksgeschiedenis of het systeemtelefoonboek toevoegen aan uw persoonlijke telefoonboek.

Een nieuwe persoonlijke contactpersoon toevoegen:

1.Selecteer in het telefoonboekgadget directoryHead op tabblad Start het tabblad Persoonlijk telefoonboek.

2.Voer de naam of het nummer dat u toe wilt voegen in en klik op het pictogram add.

3.Het venster Nieuwe contactpersoon toevoegen wordt weergegeven.

a.Geef in het venster Nieuwe contactpersoon toevoegen de gegevens van de contactpersoon op.

Als Telefoon werk overeenkomt met het toestelnummer van een gebruiker van het telefoonsysteem, wordt in het telefoonboek de gebruikersstatus van de gebruiker weergegeven. Dit is van toepassing zelfs als er momenteel een ander nummer als de primaire telefoon is geselecteerd.

U kunt de groeplijst gebruiken om te selecteren op welke van uw persoonlijke contacttabbladen de contactpersoon moet worden weergegeven.

U kunt het Gmail-adres en het OCS-adres Office Communications Server van de contactpersoon opgeven. Als u de adressen hebt ingevoerd, kunt u een e-mail verzenden of een chat opzetten vanuit het one-X Portal-telefoonboek.

b.Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

Persoonlijk telefoonboek

Als u een telefoon uit de 1400-, 1600-, 9500- of 9600-serie met een knop Contactpersonen of een telefoon uit de T3-serie gebruikt, kunt u ook de contactpersonen uit uw persoonlijke telefoonboek via de telefoon gebruiken en ze bewerken met behulp van de telefoon.

1. Contactpersonen die worden toegevoegd aan het persoonlijke telefoonboek, worden opgeslagen door de one-X Portal-toepassing en het telefoonsysteem en worden gesynchroniseerd gehouden. De one-X Portal-toepassing en het telefoonsysteem kunnen maximaal 250 persoonlijke contactpersonen per gebruiker opslaan (afhankelijk van de beperkingen van het systeem zelf).

Eventuele contactpersonen die worden geüpload vanuit de Avaya IP Office Plug-in worden weergegeven in de groep Outlook onder het tabblad Persoonlijk. Deze worden uitsluitend opgeslagen in de one-X Portal en komen bij de maximaal 250 contactpersonen in het persoonlijke telefoonboek.

2.Contactpersonen kunnen worden bewerkt via de telefoon of via one-X Portal.

3.Contactpersonen uit het persoonlijke telefoonboek die worden weergegeven door one-X Portal kunnen verschillende nummers bevatten, met één daarvan geselecteerd als het huidige primaire telefoonnummer. Het overeenstemmende record in het telefoonsysteem kan slechts één nummer bevatten. Dit zal worden gewijzigd om overeen te stemmen met het huidig geselecteerde primaire telefoonnummer op one-X Portal als die selectie gewijzigd is.

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022