Via het tabblad Huntgroepwachtrijen van het gadget Wachtrijen en agentbeheer kunt u tot 5 verschillende huntgroepwachtrijen controleren. Hiertoe moet u eerst de te controleren huntgroepen configureren. Zie Huntgroepwachtrijen configureren.

Voor elke wachtrij kunt u alarmniveaus configureren op basis van het aantal oproepen in de wachtrij en de tijd van de langst wachtende oproepen. U kunt dan de wachtrijen gebruiken om een oproep in die wachtrij te beantwoorden. Het gadget stelt u tevens in staat te filteren welke in de wachtrij geplaatste oproepen worden weergegeven.

gadget queues

De wachtrijweergave voor elke huntgroep bevat een pictogram voor elke wachtende oproep voor die groep. Aan de rechterkant van het gadget wordt het aantal wachtende oproepen weergegeven en de wachttijd van de langst wachtende oproep.

Gemaximaliseerde wachtrijweergave

Als het gadget Wachtrijen en agentbeheer is gemaximaliseerd, kunt u door op het pictogram show gadget voor elke wachtende oproep te klikken tevens oproepgegevens weergeven.

icon_queued_large

Alarmweergave voor wachtrijen

Voor elke huntgroep die u configureert voor controle, kunt u tevens twee alarmdrempels instellen.

Aantal oproepen in wachtrij
Dit alarm wordt geactiveerd als het aantal oproepen dat wacht op beantwoording door de huntgroep de drempelwaarde overschrijdt. Bij activering veranderen de pictogrammen voor de extra wachtende oproepen van groen in rood en verandert het aantal van de wachtende oproepen eveneens in rood.

Langste wachttijd
Dit alarm wordt geactiveerd als de tijd van de langst wachtende oproep in de wachtrij van de huntgroep de drempelwaarde overschrijdt. Bij activering, verandert de langste wachttijd die voor de wachtrij wordt weergegeven in rood.

Controleren van wachtrijen starten:

1.Klik op Starten.

Controleren van wachtrijen stoppen:

1.Klik op Stoppen.

Oproepdetails bekijken:

1.Plaats de aanwijzer op het pictogram voor de wachtende oproep. Details van de oproep (naam, nummer en onderwerp) worden weergegeven indien beschikbaar.

Een wachtende oproep beantwoorden:

1.Klik op het pictogram voor een wachtende oproep. De eerste oproep in de wachtrij wordt beantwoord.

De wachtende oproepen filteren:

U kunt de filterkeuzelijst gebruiken om te filteren welke oproepen worden weergegeven voor elke wachtrij. Het aantal wachtende oproepen en de tijd van de langst wachtende oproep worden aangepast voor alleen de weergegeven oproepen.

1.Klik op de keuzelijst in de linkerbovenhoek van het gadget en selecteer de filtering die moet worden toegepast op de weergave van de wachtende oproepen.

Langste wachttijd:
Bekijk details van alle wachtende oproepen.

Naam beller
Voer een reeks door komma's gescheiden waarden in die vervolgens worden gebruikt om de weergegeven oproepen te filteren op bellernaam.

Onderwerp:
Voer een reeks door komma's gescheiden waarden in om de oproepen te filteren die worden weergegeven door het onderwerp dat aan de oproep is gekoppeld.

Oproepprioriteit:
Gebruik het vervolgkeuzemenu om oproepen te filteren op prioriteit. De prioriteit is een waarde die door het telefoonsysteem aan oproepen wordt toegewezen.

2.Klik op het pictogram gadget_queues_icon_search om het filter toe te passen (behalve bij Langst wachtend dat onmiddellijk wordt toegepast). Het pictogram wordt alleen ingeschakeld als er oproepen zijn die aan de opgegeven criteria voldoen.