U kunt mededelingen inschakelen en de gebruikte stem selecteren via de Mededelingsinstellingen. De instellingen voor Selectie mededelingen bepalen vervolgens welke gebeurtenissen worden aangekondigd.  

Prioriteit van aankondigingen

De mogelijke aankondigingen zijn onderverdeeld in vier categorieën. Wanneer zich meerdere gebeurtenissen tegelijk voordoen, wordt de onderstaande prioriteit toegepast op de wijze waarop de aankondigingen worden afgespeeld. Bijvoorbeeld: als bij het afspelen van een statusbericht van de telefoon een systeemfout optreedt, wordt het bericht voor de telefoonstatus beëindigd en wordt het bericht over de systeemfout afgespeeld. Nadat het bericht over de systeemfout is afgespeeld, wordt het afspelen van het bericht over de telefoonstatus hervat.

Systeemstatus: Hoog

Oproepgebeurtenissen: Hoog

Telefoonstatus: Gemiddeld

Schermnavigatie: Laag

Configureren welke gebeurtenissen worden aangekondigd:

1.Klik in het meldingsgebied met de rechtermuisknop op het pictogram ca icon connected en selecteer Instellingen.

2.Selecteer Aankondigingsselectie.

3.Selecteer de opties die u wilt dat het systeem aankondigt.

Veld

Omschrijving

Systeemstatus

Kondigt systeemstatusgebeurtenissen aan die u selecteert, zoals Systeemfouten en Systeemmeldingen.

Telefoonstatus

Kondigt telefoonstatussen aan die u selecteert, zoals Telefoontoestel, Doorschakelen bij bezet, Doorschakelen bij geen gehoor, Alles doorschakelen, Huntgroepoproepen doorschakelen, Doorschakelnummer, Vast doorschakelnummer, Niet storen, Niet storen negeren, Voicemail ingeschakeld, Voicemail terugbellen ingeschakeld, Aantal ongelezen berichten, Externe oproepen verboden, ID afwezigheidsbericht, Afwezigheidsbericht weergeven, Tekst bij afwezigheid, Beltijd voor geen gehoor, Aanmeldcode geconfigureerd.

Oproepgebeurtenissen

Kondigt door u geselecteerde oproepgebeurtenissen aan, zoals Nieuwe inkomende oproep, Oproep van, In wachtstand, Terughalen, Oproep beantwoord, Ophangen, Uitgaande oproep, Lijn is niet actief, Oproep doorverbonden, Vergadering gestart en Oproepstatus.

Schermnavigatie

Kondigt bewerkingen van de schermnavigatie aan, zoals Afsluitschermen en menu openen en Wijziging focus en waarde van selectievakje.

4.Klik op OK.