Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

De one-X Call Assistant kan verschillende gebeurtenissen mededelingen. De onderstaande instellingen worden gebruikt om mededelingen in te schakelen en de stem in te stellen die wordt gebruikt voor deze mededelingen. De instellingen voor Selectie mededelingen worden vervolgens gebruikt om te selecteren welke gebeurtenissen worden aangekondigd.

De mededelingsinstellingen configureren:

1.Klik in het meldingsgebied met de rechtermuisknop op het pictogramca icon connected en selecteer Instellingen.

2.Selecteer Mededelingsinstellingen.

3.Selecteer de instellingen voor de mededelingen.

Veld

Omschrijving

Mededelingen inschakelen

Kondigt verschillende gebeurtenissen aan, zoals systeem-, telefoon-, schermnavigatie- en oproepgebeurtenissen die u selecteert.

Stem selecteren

U kunt de stem selecteren die u door het systeem wilt laten gebruiken uit een lijst van tekst-naar-spraaktalen van Microsoft die op uw computer zijn geïnstalleerd. Welke standaardstemmen beschikbaar zijn en welke methoden kunnen worden gebruikt voor het installeren van extra stemmen is afhankelijk van de versie van Windows.

Opmerking: u kunt alleen stemmen selecteren die overeenkomen met talen die worden ondersteund door de one-X Call Assistant.

Stemsnelheid

U kunt de spraaksnelheid van de stem instellen. Het systeem geeft de waarde weer als u de schuifknop verplaatst.

Volume

U kunt het volume van de aankondigingen instellen.

Voorbeeld

Speelt het voorbeeld van een aankondiging af, gebaseerd op de instellingen die u selecteert.

4.Klik op OK.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022