Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Wanneer een nieuwe oproep op uw telefoon wordt gemeld, toont one-X Portal de gegevens ervan in het callsHead gadget Oproepen. Als u het gadget Oproepen hebt verborgen, wordt het automatisch opnieuw geopend.

Nieuwe oproepen zullen standaard gedurende 15 seconden op uw telefoon overgaan vooraleer uw instellingen voor doorschakelen bij geen gehoor worden gevolgd of de oproep naar voicemail gaat. Als u reeds een aangesloten oproep hebt, zal het beantwoorden van een nieuwe oproep met behulp van one-X Portal de bestaande oproep automatisch in wachtstand plaatsen.

Een oproep beantwoorden:

1. Het callsHead gadget Oproepen op het tabblad Start toont gegevens van de aangekondigde oproep, inclusief het nummer en de naam van de beller, indien beschikbaar. Als u reeds een oproep of oproepen aan de gang hebt, selecteer dan het tabblad met het pictogram van een rinkelende hoorn icon small alerting.
alert new call

2. Om de oproep te beantwoorden, gebruikt u de telefoon of klikt u op de callAnswer-knop voor het beantwoorden van een oproep. Als u reeds een oproep gaande hebt, zal die oproep automatisch in wachtstand worden geplaatst. U kunt ook op de callDrop knop voor beëindigen drukken om de oproep door te schakelen. Zie Een inkomende oproep doorschakelen.

De knop callAnswer voor oproep beantwoorden, is niet beschikbaar voor telefoons die geen oproepen kunnen beantwoorden zonder dat de hoorn eerst wordt opgenomen of waarbij andere telefoonknoppen worden gebruikt. Voor die telefoons beantwoordt u de oproep door de hoorn op te nemen of de knoppen van de telefoon voor het beantwoorden van oproepen te gebruiken. Zie Telefoonnotities.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022