Wanneer een nieuwe oproep op uw telefoon wordt gemeld, toont one-X Portal de gegevens ervan in het callsHead gadget Oproepen. Als u het gadget Oproepen hebt verborgen, wordt het automatisch opnieuw geopend.

Nieuwe oproepen zullen standaard gedurende 15 seconden op uw telefoon overgaan vooraleer uw instellingen voor doorschakelen bij geen gehoor worden gevolgd of de oproep naar voicemail gaat. Als u reeds een aangesloten oproep hebt, zal het beantwoorden van een nieuwe oproep met behulp van one-X Portal de bestaande oproep automatisch in wachtstand plaatsen.

Een oproep beantwoorden:

1. Het callsHead gadget Oproepen op het tabblad Start toont gegevens van de aangekondigde oproep, inclusief het nummer en de naam van de beller, indien beschikbaar. Als u reeds een oproep of oproepen aan de gang hebt, selecteer dan het tabblad met het pictogram van een rinkelende hoorn icon small alerting.
alert new call

2. Om de oproep te beantwoorden, gebruikt u de telefoon of klikt u op de callAnswer-knop voor het beantwoorden van een oproep. Als u reeds een oproep gaande hebt, zal die oproep automatisch in wachtstand worden geplaatst. U kunt ook op de callDrop knop voor beëindigen drukken om de oproep door te schakelen. Zie Een inkomende oproep doorschakelen.

De knop callAnswer voor oproep beantwoorden, is niet beschikbaar voor telefoons die geen oproepen kunnen beantwoorden zonder dat de hoorn eerst wordt opgenomen of waarbij andere telefoonknoppen worden gebruikt. Voor die telefoons beantwoordt u de oproep door de hoorn op te nemen of de knoppen van de telefoon voor het beantwoorden van oproepen te gebruiken. Zie Telefoonnotities.