Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Als een andere gebruiker uw oproep niet beantwoordt op hun interne toestel omdat zij bezig zijn met een oproep, kunt u een terugbelactie instellen. Wanneer deze is ingesteld, belt het systeem u op als u vrij bent nadat de gebruiker die oproep heeft beëindigd. Als u de terugbelactie beantwoordt, belt het systeem vervolgens automatisch de gebruiker. Een terugbelactie die is ingesteld vanuit de portal wijkt af van een terugbelactie die is ingesteld vanaf uw telefoon.

Als de status van een andere interne gebruiker wordt weergegeven als busy Bezet - In gesprek, kunt u terugbellen instellen voor hen. Het systeem belt u dan op als deze gebruiker zijn of haar huidige oproep heeft beëindigd en u vrij bent.

Terugbellen instellen:

1.Zoek met behulp van het directoryHead telefoonboekgadget op het tabblad Start de naam die u nodig hebt uit het telefoonboek.

2.Om de getoonde namen te filteren, voert u een naam of nummer in het tekstvak boven aan het tabblad in. Wanneer u een naam invoert, zullen contactpersonen uit het telefoonboek die niet overeenstemmen, niet worden getoond.

3. Plaats uw aanwijzer op de bezette contactpersoon. Klik op het pictogram ringback om terugbellen in te stellen voor die gebruiker.

4.Het systeem stelt u vervolgens op de hoogte dat het terugbellen is ingesteld of dat u al een terugbelactie hebt ingesteld voor een andere bestemming.

Instellen van terugbellen ongedaan maken:

1.Herhala het bovenstaande proces om een eerder ingestelde terugbelactie te verwijderen.

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022