Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

U kunt een sneltoetscombinatie aanpassen voor verschillende functies. Als de sneltoetscombinatie die u hebt ingesteld voor one-X Call Assistant dezelfde is als die voor een functie in de huidige toepassing, zal de functie die is ingesteld in de toepassing prioriteit hebben over de sneltoets die is ingesteld in one-X Call Assistant.

De standaard sneltoetsen zijn: 212 211

Functie

Standaardtoetsen

Een oproep opzetten

Ctrl+Shift+C

De laatste aankondiging afspelen

Ctrl+Shift+P

Mededeling dempen/Dempen van mededeling opheffen

Ctrl+Shift+M

Actieve meldingen weergeven

Ctrl+Shift+N

Oproepstatus

Ctrl+Shift+Geen

Telefoonstatus

Ctrl+Shift+S

Alle sneltoetsen aankondigen

Ctrl+Shift+K

Het instelllingenvenster openen

Ctrl+Shift+O

one-X Call Assistant afsluiten

Ctrl+Shift+E

Openen one-X Portal

Ctrl+Shift+X

Functie

Standaardtoetsen

Afmelden/Aanmelden

Ctrl+Shift+L

Oproep beantwoorden

Ctrl+Shift+A

In wacht zetten/Uit wacht halen

Ctrl+Shift+H

Oproep beëindigen

Ctrl+Shift+Q

Oproep doorverbinden

Ctrl+Shift+T

Ad-hocvergadering

Ctrl+Shift+F

oproepenlogboeken

Ctrl+Shift+G

Niet storen aan

Ctrl+Shift+D

Niet storen uit

Ctrl+Shift+W

 

 

Opmerking: Nadat u one-X Call Assistant hebt geïnstalleerd, zal het systeem de standaard sneltoetsen voor Laatste mededeling afspelen, Mededeling dempen, Telefoonstatus en Alle sneltoetsen aankondigen niet weergeven totdat u mededelingen inschakelt.

De sneltoetsen aanpassen:

1. Klik in het meldingsgebied met de rechtermuisknop op het pictogram ca icon connected en selecteer Instellingen.

2. Selecteer Sneltoets. Selecteer de sneltoetscombinatie die u wilt gebruiken.

3. Klik op Sneltoets bijwerken.

4. Klik op OK.

Sneltoetsen gebruiken:

Als u een oproep met sneltoetsen wilt beantwoorden, in wachtstand wilt plaatsen, wilt ophalen of wilt beëindigen in de one-X Call Assistant-berichten, moet de knop Beantwoorden, In Wachtstand, Ophalen of Beëindigen zijn gemarkeerd. U kunt de gewenste knop markeren door op de toets Tab te drukken totdat het systeem de knop markeert.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022