Als u oproepen plaatst en ontvangt, geeft one-X Call Assistant de voortgang van de oproep weer. Het systeem toont de naam of alleen het nummer van de partij aan de andere kant van de lijn.

call_assistant_incoming_call

Inkomende oproep

Als u een oproep nog moet beantwoorden, geeft one-X Call Assistant de gegevens van de beller weer. Om de oproep te beantwoorden, klikt u op Beantwoorden. Als u een oproep beantwoordt en pop-upschermen inschakelt, zal het systeem het huidige one-X Portal-venster sluiten en een nieuwe openen.

Als u wilt bellen met behulp van sneltoetsen, drukt u op de Tab-toets totdat het systeem de antwoordknop markeert callfocus en vervolgens drukt u op de sneltoetscombinatie Ctrl+Shift+A.

call_assistant_connected_call

Verbonden oproep

Het systeem geeft dit bericht weer als een oproep is verbonden.

Als u een oproep in de wachtstand wilt plaatsen of een oproep uit de wachtstand wilt ophalen met behulp van sneltoetsen, drukt u op de Tab-toets totdat het systeem de wachtstand-/ophaalknop markeert holdfocus en vervolgens drukt u op de sneltoetscombinatie Ctrl+Shift+U.

call_assistant_outgoing_call

Uitgaande oproep

Als u een oproep plaatst met uw telefoon, one-X Portal of one-X Call Assistant, geeft het systeem de details van de voortgang van de oproep weer. U kunt de optie Beëindigen gebruiken om de poging te beëindigen.

Als u de verbinding wilt verbreken met behulp van sneltoetsen, drukt u op de Tab-toets totdat het systeem de dropknop markeert dropfocus en vervolgens drukt u op de sneltoetscombinatie Ctrl+Shift+D.

Bij sommige typen van externe oproepen, bijvoorbeeld analoge telefoonlijnen, kan het systeem de voortgang van de oproep niet waarnemen en wordt de oproep beschouwd als verbonden, zelfs als de oproep nog overgaat.

toaster_multiple_calls

Meerdere oproepen

Het pop-upvenster stelt u in staat meerdere oproepen af te handelen, bijvoorbeeld als een nieuwe oproep binnenkomt terwijl al een oproep actief is.

call_assistant_failed_call

Mislukte oproep

Dit bericht geeft aan dat de oproeppoging om eender welke reden is mislukt.

call_assistant_logging_in

Aanmelden

Dit bericht wordt weergegeven als one-X Call Assistant start en aanmeldt bij de one-X Portal-server om informatie over uw oproepen te verzenden en ontvangen.

call_assistant_logging_failed

Aanmelden mislukt

Dit bericht wordt weergegeven als one-X Call Assistant verbinding kan maken met de one-X Portal-server, maar de gebruikersnaam of het wachtwoord niet overeenkomt met uw aanmeldingsgegevens voor one-X Portal.

Klik met de rechtermuisknop op ca icon connected Verbonden en selecteer Instellingen. Controleer of de gegevens in het dialoogvenster Verbinding juist zijn en klik op OK.