In het onderste gedeelte van het gadget Oproepen worden de oproepdetails weergegeven.

pa calls details

Oproeptabbladen

De oproeptabbladen aan de rechterkant bevatten een tabblad voor de huidige verbonden oproep en voor alle wachtende en aangekondigde oproepen. Elk tabblad heeft een pictogram voor de oproepstatus de oproep en het nummer of de naam van de beller.

U kunt op de tabbladen klikken om te selecteren van welke oproep de gegevens getoond worden in het middenpaneel, zonder dat dit de huidige actieve oproep beïnvloedt.

Als er een nieuwe oproep binnenkomt, wordt het tabblad daarvan automatisch geselecteerd, zodat de details van de nieuwe oproep zichtbaar zijn. Op vergelijkbare manier wordt ook het tabblad van een nieuwe oproep die u plaatst, automatisch geselecteerd.

Oproepknoppen

Met de knoppen aan de linkerkant kunt u acties uitvoeren voor de oproep waarvan de gegevens op dat moment worden weergegeven in het middenpaneel (het geselecteerde tabblad). De knoppen zijn grijs als ze niet beschikbaar zijn.

Oproepdetails

De oproepdetails in het middenpaneel geven de volgende informatie van boven naar beneden:

Bellernaam en -nummer
De bovenste rij toont het nummer van de beller. Als het telefoonsysteem een naam kan koppelen aan het nummer, wordt de naam weergegeven en vervolgens het nummer tussen twee haakjes. Het telefoonsysteem kan een naam koppelen aan een nummer als het nummer overeenkomt met een nummer in het systeem- of persoonlijke telefoonboek.

Doorverbonden oproep
Als een oproep is doorverbonden, wordt de naam van de doorverbonden beller getoond met tussen twee haakjes de bron van de doorverbinding.
pa call details transfer

Doorgeschakelde oproep
Als een oproep naar u is doorgeschakeld, wordt de naam van de beller getoond, gevolgd door > en de naam van de persoon die de oproep naar u heeft doorgeschakeld. Dit geldt ook voor huntgroepoproepen, de beller en de huntgroep worden weergegeven.
pa call details forward

Oproep van huntgroep
Een groepsoproep toont de details van de beller gevolgd door > en de naam van de groep die de oproep afhandelt.
pa hunt group call

Teruggenomen oproep
Een < gevolgd door de details van de beller geeft een oproep aan die om welke reden dan ook bij u terugkomt, bijvoorbeeld omdat deze te lang in de wacht heeft gestaan of te lang is geparkeerd. Het kan ook een terugbelactie aangeven die u hebt ingesteld vanaf de telefoon of terugbellen dat is ingesteld via de portal. Als u in dat geval opneemt, belt het systeem vervolgens die gebruiker.
pa returning call

Onderwerp van oproep
Deze rij is alleen beschikbaar als een onderwerp aan de oproep is gekoppeld. Het onderwerp van de oproep wordt ook wel de 'oproeptag' genoemd.

Een onderwerp is een kort tekstbericht dat aan een oproep kan worden gekoppeld. Als er een onderwerp aan de oproep is gekoppeld, wordt dit weergegeven. Afhankelijk van de telefoon die wordt gebruikt, wordt het onderwerp tevens weergegeven op de telefoon.

U kunt de one-X Portal gebruiken om een oproeptag in te voeren bij het plaatsen of doorverbinden van een oproep. De tag is zichtbaar voor u en ook voor de andere partij als deze partij een interne gebruiker is en een geschikte telefoon heeft of one-X Portal gebruikt.

Ook het telefoonsysteem kan een onderwerp aan een oproep toevoegen als dit is geconfigureerd door uw systeembeheerder.

Accountcode
Deze rij is alleen beschikbaar als er een accountcode is gekoppeld aan de oproep.

Als er een accountcode is gekoppeld aan de oproep, wordt de accountcode weergegeven.

U kunt de one-X Portal gebruiken om een accountcode in te stellen bij het plaatsen of doorverbinden van een oproep. U kunt ook een accountcode toevoegen tijdens een oproep. Zie Een accountcode toevoegen.

Het telefoonsysteem kan automatisch een accountcode aan een oproep koppelen op basis van het nummer van de beller.

Oproeptimer
Zodra u een oproep plaatst, start het systeem de oproeptimer. Als die oproep wordt beantwoord, wordt de oproeptimer opnieuw gestart en gaat deze door totdat u de oproep beëindigt. Bij oproepen op een analoge telefoonlijn wordt de timer niet opnieuw gestart bij het beantwoorden van de oproep.