Als u deze optie inschakelt, kunnen de andere gebruikers van one-X Portal uw oproepen beantwoorden (geldt niet voor huntgroepoproepen). Op de displays wordt aangegeven dat u een wachtende oproep hebt die kan worden overgenomen in de one-X Portal van de andere gebruikers.