Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

U kunt de one-X Call Assistant gebruiken om uw gebruikerswachtwoord te wijzigen. Dit is hetzelfde wachtwoord als wordt gebruikt voor al uw toegang tot one-X Portal.

Verbindingen instellen voor one-X Call Assistant:

1.Klik in het meldingsgebied met de rechtermuisknop op het pictogram ca icon connected en selecteer Instellingen.

2.Selecteer Verbinding.

3.Klik op Wachtwoord wijzigen.

4.Voer uw huidige wachtwoord in en het nieuwe wachtwoord dat u wilt gebruiken.

Mogelijk gelden er regels voor wachtwoordcomplexiteit. Deze zijn door de systeembeheerder ingesteld. Als u wilt weten wat deze regels zijn, klikt u op Regels voor wachtwoordcomplexiteit.

5.Klik op Bevestigen.

6.Klik op OK.

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022