Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

In het messagesHead berichtengadget kunt u uw voicemailberichten openen zonder dat u hiervoor een speciale code nodig hebt omdat u bij one-X Portal ingelogd bent met een naam en wachtwoord. Wanneer u uw voicemailbox op een andere manier wilt openen, bijvoorbeeld via de telefoon, kunt u de mailbox beveiligen met een wachtwoordcode.

U kunt one-X Portal gebruiken om uw voicemailcode in te stellen en te wijzigen.

Uw voicemailcode wijzigen:

1.Selecteer op het tabblad Configureren de optie Beveiliging. Het gedeelte Wachtwoordcode Voicemail wordt geopend.

2.Voer de gewenste nieuwe code in en bevestig de code.

De voicemailcode is altijd een numerieke code.

Let op de weergegeven regels waaraan het wachtwoord moet voldoen. Deze regels zijn ingesteld door uw systeembeheerder.

3.Klik op Opslaan.

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022