Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

> Voicemail

Voicemailberichten controleren

Schuiven Vorige Omhoog Volgende Meer

U kunt uw voicemailberichten bekijken met behulp van het messagesHead berichtengadget.

1.Op het tabblad Start geeft het messagesHead berichtengadget het aantal nieuwe of ongelezen voicemailberichten in uw mailbox weer.
vm

2.U kunt op een kolomkop klikken om de berichten te sorteren.

3.U kunt het vak Zoeken bovenaan gebruiken om de weergegeven berichten te filteren die overeenstemmen met de waardenamen of nummers Van.

4.Om het nummer te bellen dat verbonden is aan het bericht, klikt u op de onderlijnde Van gegevens.

5.U kunt op de aanvinkvakjes klikken om een bericht of berichten te selecteren en vervolgens:

Het bericht opslaan
U kunt de berichten markeren als opgeslagen door op Opslaan te klikken. Het berichtenpictogram verandert in een pictogram van een computerdiskette save. Hoewel de portal ook groepsberichtens weergeeft, kunnen deze niet worden opgeslagen.

Het bericht verwijderen
U kunt de berichten verwijderen door op Verwijderen te klikken. Hoewel de portal ook groepsberichtens weergeeft, kunnen deze niet worden verwijderd.

play Bericht afspelen
Speel het geselecteerde bericht af of start het afspelen opnieuw als dit is onderbroken. U kunt ook het af te spelen bericht selecteren door op het berichtpictogram unread, open of save te klikken naast het bericht.

stop Stoppen
Stop het afspelen van het huidige bericht.

pause Pauzeren
Pauzeer het afspelen van het huidige bericht.

ffwd Vooruitspoelen
Deze optie wordt grijs weergegeven en wordt niet ondersteund bij het afspelen van bericht via uw pc.

rew Terugspoelen
Deze optie wordt grijs weergegeven en wordt niet ondersteund bij het afspelen van bericht via uw pc.

voicemail-phone Dit pictogram geeft aan dat uw huidige profiel ingesteld is om berichten op uw telefoontoestel af te spelen.

voicemail-pc Dit pictogram geeft aan dat uw huidige profiel ingesteld is om berichten op uw pc af te spelen.

Berichtpictogrammen

unread Ongelezen bericht

open Bericht lezen
Houd er rekening mee dat een gelezen bericht standaard na 30 dagen definitief wordt verwijderd uit de mailbox tenzij het wordt gewijzigd in een bewaard bericht.

save Opgeslagen berichten
Als een bericht wordt ingesteld als opgeslagen, wordt het niet langer automatisch verwijderd na een bepaalde periode.

priority Prioriteitbericht
Dit pictogram wordt toegevoegd aan het berichtpictogram om aan te geven dat de beller het bericht als prioriteitbericht heeft ingesteld.

private Privébericht
Dit pictogram wordt toegevoegd aan de bovenstaande berichtpictogrammen om aan te geven dat de beller de berichten als privébericht heeft ingesteld. Privéberichten kunnen niet doorgestuurd worden naar een andere voicemailbox

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022