Opmerking: de taal die wordt gebruikt voor mybuddy-opdrachten komt overeen met de taal die is ingesteld voor de gebruiker in het telefoonsysteem.

Opdracht

Argument

 

op

mobiel

Stel uw huidige locatie of nummer in voor oproepfuncties die door u worden geïnitieerd vanuit mybuddy. De waarde voor mobiel, thuis en werk wordt ingesteld via uw one-X Portal-voorkeur. Zie Nummers opslaan.

Deze waarde wordt gebruikt door uw opdrachten bellen, vergadering, luisteren en oppakken tenzij u een andere locatie opgeeft of een ander nummer wordt opgegeven bij het invoeren van de opdracht.

werk

thuis

<nummer>

bellen

<naam>

Start een oproep tussen uw toestel op locatie op en de opgegeven naam of nummer.

<nummer>

<naam> van <naam>

Bel van en start vervolgens een oproep met de andere naam of het andere nummer.

<naam> van <nummer>

<nummer> van <naam>

<nummer> van <nummer>

vergadering

mobiel

U kunt een Meet Me-vergadering initiëren en tevens de acties van elk van de deelnemers aan de vergadering controleren. Wanneer een deelnemer begint met deelnemen aan uw vergadering, wordt een bericht weergegeven in het systeem. Het deelnemernummer dat aan elke deelnemer wordt toegewezen wordt tussen vierkante haken weergegeven.

Wanneer de Johan Smit de vergadering binnenkomt, toont het systeem bijvoorbeeld het volgende:

(11:00:01) mybuddy: Johan Smit (200) neemt deel aan uw vergadering als deelnemer [1] Donderdag 14 juli 2011 11:00 AM

werk

thuis

<nummer>

zoeken

<naam>

Geef het contactnummer en de aanwezigheidsstatus weer van de overeenkomende voor- en/of achternaam van de contactpersonen in het telefoonboek.

volgen

<naam>

Volg de beschikbaarheid van het doel. Als de contactpersoon geen agendagegevens of gegevens over telefonische beschikbaarheid publiceert, wordt er geen melding naar u verstuurd door het systeem. Het systeem stuurt u een melding wanneer de contactpersoon:

Een vergadering of afspraak afsluit

De verbinding van een telefoongesprek verbreekt

De eigen aanwezigheid wijzigt van Afwezig, Niet storen of Offline in Beschikbaar.

<nummer>

volgen

Geef een lijst weer van de contactpersonen die u volgt.

help

Toon hulp bij de reeks beschikbare opdrachten.

help

<opdracht>

Toon help voor de opgegeven opdracht.

luisteren

Luister naar voicemailberichten.

zoeken

<naam>

Geef de locatie van een andere gebruiker weer indien beschikbaar.

<nummer>

gemist

<dagen>

Geef uw gemiste oproepen weer voor het voorafgaande aantal dagen, waarbij de beller, het tijdstip van de oproep en de aanwezigheidsstatus van de beller wordt vermeld, indien beschikbaar.

oppakken

Pak de beller op die momenteel een voicemailbericht voor u achterlaat.

opnemen

Start met het opnemen van uw huidige oproep.

stoppen

Stop met het opnemen van uw huidige oproep.

volgen stoppen

<naam>

Stop met het volgen van de beschikbaarheid van het doel.

<nummer>

Opdrachten voor vergaderingen

U kunt een Meet Me-vergadering initiëren en tevens de acties van elk van de deelnemers aan de vergadering controleren. Voor vergaderingen die u start wordt in het systeem een bericht weergegeven telkens wanneer iemand gaat deelnemen aan de vergadering of de vergadering verlaat. Wanneer bijvoorbeeld Johan Smit de vergadering binnenkomt, toont het systeem het volgende bericht:

(11:00:01) mybuddy: Johan Smit (200) neemt deel aan uw vergadering als deelnemer [1] Donderdag 14 juli 2011 11:00 AM

Het deelnemernummer dat aan elke deelnemer wordt toegewezen wordt tussen vierkante haken weergegeven.

Opdracht

Argument

 

verbinding verbreken

<deelnemernummer>

Verwijder de deelnemer uit de vergadering. Deze opdracht kan alleen worden gebruikt bij vergaderingen waarvan u de vergaderingsvoorzitter bent.

dempen

<deelnemernummer>

Demp het geluid van de deelnemer(s) aan een vergadering. Deze opdracht kan alleen worden gebruikt bij vergaderingen waarvan u de vergaderingsvoorzitter bent.

alle

vergrendelen

Voorkom dat andere gebruikers gaan deelnemen aan de vergadering. Deze opdracht kan alleen worden gebruikt bij Meet Me-vergaderingen waarvan u de vergaderingsvoorzitter bent.

ontgrendelen

Sta toe dat andere gebruikers gaan deelnemen aan de vergadering.

dempen opheffen

<deelnemernummer>

Maak het dempen van het geluid van de deelnemer(s) aan een vergadering ongedaan. Deze opdracht kan alleen worden gebruikt bij vergaderingen waarvan u de vergaderingsvoorzitter bent.

alle

wie

Het systeem toont de naam of het nummer van de beller en het aantal deelnemers. Het systeem geeft ook aan wie er momenteel spreekt. Het deelnemersnummer van de deelnemers wordt tussen vierkante haken [] weergegeven.