Wanneer er een telefonische vergadering gaande is, wordt op het tabblad Telefonische vergaderingen een reeks knoppen weergegeven. Sommige zijn afhankelijk van of u de vergaderingsvoorzitter bent of gewoon een normale deelnemer aan de vergadering.

Vergaderknoppen

De knoppen op het tabblad Vergadering kunnen als volgt worden gebruikt:

Pictogram

Actie

Omschrijving

callDrop

Oproep beëindigen

Als u met een actieve oproep op callDrop klikt, wordt de verbinding met de oproep verbroken.

callRecord

Oproep opnemen

Start het opnemen van de vergadering. Alle deelnemers aan de vergadering horen mogelijk de opnamewaarschuwing en, indien dit het geval is, wordt die waarschuwing herhaalt telkens wanneer een andere gebruiker gaat deelnemen aan de vergadering.

callStopRecord

Opnemen stoppen

Stop met het opnemen van de vergadering.

callHold

Oproep in wachtstand plaatsen

Plaatst de oproep in wachtstand.

callRetrieve

Oproep terughalen uit wachtstand

Haalt een oproep uit de wachtstand.

callMute

Dempen

Demp het geluid van uw verbinding met de vergadering.

callUnmute

Dempen opheffen

Maak het dempen van uw verbinding met de vergadering ongedaan.

Extra knoppen voor vergaderingsvoorzitters

Als u de vergaderingsvoorzitter bent, zijn tevens de volgende extra knoppen beschikbaar in de rechterbovenhoek van de oproepdetails.

Pictogram

Actie

Omschrijving

callMuteAll

Alles dempen

Met deze knop kunt u het geluid van alle andere deelnemers aan de vergadering dempen.

callUnmuteAll

Alles dempen opheffen

Met deze knop kunt u het dempen van alle andere deelnemers aan de vergadering ongedaan maken.

DropAll

Alle beëindigen

Met deze knop worden allen andere deelnemers uit de telefonische vergadering verwijderd.

LockConference

Vergadering vergrendelen

Met deze knop kan de vergadering worden vergrendeld/ontgrendeld. Terwijl de vergrendeling actief is, kunnen geen andere deelnemers (opnieuw) gaan deelnemen aan de vergadering. Deze knop is alleen beschikbaar voor Meet Me-vergaderingen.

Vergaderingdeelnemer-pictogrammen gebruiken

Als u de vergaderingsvoorzitter bent, kunt u acties op individuele deelnemers uitvoeren door op de pictogrammen van de desbetreffende deelnemer te klikken.

Als u de muisaanwijzer over een deelnemer aan een vergadering beweegt, ziet u een lijst van de acties die u kunt uitvoeren.

conference options initiator

Om een deelnemer van de vergadering te droppen, klikt u op callDrop Beëindigen. De userDrop geeft aan dat de deelnemers niet meer deelnemen aan de vergadering.

Om een deelnemer van de vergadering te dempen, klikt u op userMuteDempen. De userMutegeeft aan dat het geluid van de deelnemer is gedempt.

Om het dempen van een deelnemer van de vergadering op te heffen, klikt u op callUnmuteDempen opheffen.