Als u een Meet Me-vergadering plant, verstuurt het systeem verschillende typen meldingen naar deelnemers aan de vergadering.

E-mailmeldingen
Er wordt een e-mail verzonden naar alle genodigde partijen voor wie een bekend e-mailadres is ingesteld in het telefoonsysteem. Het systeem verstuurt tevens een bijgewerkt e-mailbericht telkens wanneer een geplande vergadering wordt gewijzigd of geannuleerd. De one-X Portal-vergaderplanner heeft geen kennis van en geeft geen informatie weer over acceptatie of weigering door gebruikers of over verwijdering van uitnodigingen voor vergaderingen door deelnemers in de eigen Outlook-agenda. Als Outlook-gebruikers de waarschuwing "Vergadering niet aanwezig in de agenda" te zien krijgen wanneer ze de vergadering willen accepteren, ziet u E-mailvergaderingsmeldingen accepteren.  
Email_Format

Telefonische melding
Het systeem kan de deelnemers aan de vergadering bellen als de vergadering van start gaat. Dat geldt ook voor u als u de vergadering hebt gepland. Er wordt gedurende 2 minuten geprobeerd om te bellen. Deze optie wordt ingeschakeld door de optie Automatisch uitnodigen te kiezen in de vergaderingsinstellingen.

IM-meldingen
Tevens wordt een IM-bericht gestuurd aan de genodigde partijen die zijn aangemeld bij Instant Messaging van one-X Portal. Het systeem verstuurt tevens een instant message telkens wanneer een geplande vergadering wordt gewijzigd of geannuleerd en als de vergadering van start gaat. U kunt ervoor kiezen deze meldingen niet te ontvangen. Zie hieronder.
conference_schedule_im_notification

Vergaderingsmeldingen in-/uitschakelen:

1.Selecteer het tabblad Configureren en klik op Melding.

2.Uw meldingen voor geplande vergaderingen worden bepaald door de instelling Meldingen over vergaderplanningen inschakelen.

3.Pas de instelling zo nodig aan en klik op Opslaan.